فروش عمده بذر گوجه فرنگی ازمیر

انواع بذر گوجه فرنگی گلخانه ای مانند ازمیر به صورت عمده دارای فروش زیاد برای کشت در مناطق مختلف است.
در زمانی که می خواهید فروش محصول خود را در بازار داشته باشید، برخی از مشخصه ها ممکن است در قیمت گذاری موثر باشند. یکی از این نوع از مشخصه ها را می توان رنگ محصول بیان نمود. بذر گوجه ازمیر در واقع میوه هایی را می دهد که قرمز خوشرنگ هستند و سفتی مناسبی دارند که به همراه وزن ۱۷۰ تا ۱۹۰ گرم وزن دارد. این رقم را می توان هم برای گلخانه و هم داربستی استفاده نمود. بذر ازمیر به ترک خوردگی مقاومت لازم را دارا است.