قیمت عرضه انواع بذر گوجه فرنگی فضای باز

قیمت عرضه انواع بذر گوجه فرنگی فضای باز  می تواند به روز تغییر نماید.
آیا می دانید که در فضای باز چه نوع از محصولاتی کاشته می شوند؟ آیا برای برداشت این نوع از محصولات باید نوع خاصی از کود ها و بذر ها را استفاده کرد؟تفاوت کشت در فضای آزاد با کشت در فضای گلخانه چه چیز هایی می تواند باشد؟
بذر گوجه هایی که برای فضای باز کاشته می شوند، در چند مشخصه دارای تفاوت هایی با بذر های گلخانه ای هستند. از نظر رنگ گوجه، میزان باردهی در هکتار، سفتی و فرم هم می توانند مختلف باشند.