نمایندگی فروش آنلاین بذر گوجه فرنگی گلخانه ای

در نمایندگی فروش گوجه فرنگی انواع گلخانه ای را می توان به صورت آنلاین به فروش رساند.
یکی از بذرهای گوجه فرنگی که برای کشت در گلخانه استفاده می شود، اینفینیتی است. این بذر گوجه که دارای میوه ای بوته ای است ، از ارقام متوسط رس می باشد.بیشتر گوجه هایی که در گلخانه کاشته می شوند، دارای وزن بالایی هستند. این بذر هم گوجه هایی می دهد که تا وزن ۲۲۰ گرم هم می رسد. از طرف دیگر در هر خوشه از این میوه ۵ تا ۷ عدد میوه برداشت خواهد شد. بسته بندی بذر این محصول پاکت ۱۰۰۰ عددی است.