نمایندگی انواع بذر گوجه فرنگی

در نمایندگی انواع بذر گوجه فرنگی می توان با خرید عمده قیمت های ارزان تر را دریافت نمود.
همان طور که می دانید برای آن که بتوان گوجه فرنگی یا هر صیفی دیگری را با استفاده از بذر کشت کرد نیاز است تا نمونه بذری را انتخاب کنید که متناسب با شرایط شما و منطقه کاشت شما باشد.بذر گوجه می تواند هم مناسب برای گلخانه باشد و هم مناسب برای فضای باز. اما در برخی مدل ها و ارقام هم می توان مناسب بودن برای هر دو منظور را نام برد. این نوع از بذر ها با آب و هوا و شرایط جوی مختلف سازگاری دارند.