مرکز پخش عمده بذر گوجه گلخانه ای

در مرکز پخش انواع بذر گوجه به صورت عمده نمونه های گلخانه ای از این صیفی را هم می توان با قیمت عمده خرید.
کشت در گلخانه نیاز به شرایط خاص به خود دارد. در ابتدا باید بتوان تمام تأسیسات گلخانه ای را با توجه به انواع میوه ها و صیفی جاتی که قرار است در آن کشت شود،بنا نهاد و سپس بذر های مناسب را برای تولید در این زمینه مورد استفاده قرار داد. بذر گوجه های گلخانه ای از بذر هایی هستند که اغلب گوجه های گرد می دهند که وزنی بیش از ۱۶۰ گرم دارند. این نوع از بذر ها تنها به برخی از بیماری های قارچی ممکن است حساس باشند.