خرید اینترنتی بذر گوجه فرنگی زیتونی

خرید اینترنتی بذر گوجه فرنگی زیتونی سرعت خرید های عمده را بالا می برد.
یکی از رقم های گوجه فرنگی زیتونی که هر چند به ابتلا به بیماری هایی چون فوزاریوم و ورتیسیلیوم مقاومت کمی دارد، اما می توان آن را از رقم های زود رس دانست که در گلخانه می توان آن ها را کاشت، بذر گوجه زیتونی  با نام روسو می باشد.این بذر را می توان از نمونه هایی دانست که دارای باردهی بالا در خوشه می باشد و در حدود ۲۵ عدد گوجه را در هر خوشه از این گیاه می توان برداشت نمود.گوجه هایی که این بذر میدهد در حدود ۱۵ گرم وزن دارند و ازز رقم های درشت زیتونی به شمار می آید.