نمایندگی اینترنتی بذر گوجه فرنگی

نمایندگی اینترنتی بذر گوجه فرنگی این نوع از نهاده را با قیمت مناسب عرضه می کند.
یکی از بذر هایی که برای کشت در گلخانه می توان از آن یاد کرد، بذر گوجه فرنگی شمشک است که محصول کشور ترکیه می باشد. این نوع از بذر ها را می توان در رقم هایی قرار داد که زود رس می باشند. بذر گوجه فرنگی شمشک میوه هایی می دهد که دارای وزن بین ۲۱۰ تا ۲۵۰ گرم می باشند و از رقم های بسیار درشت محسوب می شوند، که برای صادرات از مرغوبیت بالایی بر خوردار هستند. این بذر دارای میوه ای با بوته قوی می باشد.