فروش اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای درجه یک

فروش اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای درجه یک مدتی است که امکان پذیر شده است.
بذر گوجه های مناسب برای گلخانه می توانند دارای رقم های مختلف باشند که گوجه شقایق یکی از آن ها می باشد. این بذر که برای کشت در تابستان و بهار مناسب می باشد، دارای ظاهری گرد است و میوه آن هم سفت می باشد.گوجه های شقایق از ارقام زود رس هستند که غیر همرس می باشند. در هر خوشه از این بذر می توان ۵ تا ۶ میوه با وزن ۱۵۰ گرم تا ۱۷۰ گرم داشت که بسیار مقرون به صرفه برای کشت می باشد.