فروش بذر گوجه گلخانه ای با کیفیت

فروش بذر گوجه گلخانه ای با کیفیت را می توانید از مشاوران ما در سایت گوجه ایران بخواهید.
بذر گوجه هایی که در گلخانه کشت می شوند، دارای رطوبت خاصی در محیط هستند. هر چند ممکن است در مقابل بسیار از بیماری ها دارای امکان کنترل و پیشگیری باشند. اما همین رطوبت ممکن است آن را دچار برخی از قارچ ها کند. یکی از بذر های گوجه گلخانه ای را می توان والارو معرفی کرد که به بیماری های ویروسی و قارچی بسیار مقاوم می باشد. این بذر دارای رشد نامحدود می باشد. از بذر های گوجه فرنگی والارو می توان وزنی معادل با ۱۸۰ گرم را حداقل در نظر گرفت.