نمایندگی خرید بذر گوجه فرنگی

نمایندگی خرید بذر گوجه فرنگی قیمت های مناسبی را برای خرید های عمده عرضه می کند.
گوجه فرنگی از جمله صیفی جاتی است که دارای خواص فراوان می باشد. از این میوه می توان برای درمان و پیشگیری از سرطان ها استفاده کرد. از سویی در گوجه فرنگی فیبر وجود دارد و برای درمان یبوست مناسب می باشد.بذر گوجه در ایران در ارقام مختلف با قیمت های متفاوت وجود دارند و می توان با توجه به مشخصات گیاهی آن بذر ، آن را در مناطق مختلف مورد کشت قرار داد. بذر ها می توانند در گلخانه یا فضای باز کشت شوند.