خرید و فروش بذر گوجه فرنگی زیتونی

خرید و فروش بذر گوجه فرنگی زیتونی مدتی است که با رونق بیشتر همراه شده است.
گوجه های زیتونی هم از نمونه های دیگر در مورد گوجه های ریز و البته مناسب برای کشت گلخانه ای می باشند. این رقم دقیقاً شبیه به زیتون کشیده می باشد. یکی از بذر هایی که دارای گوجه های با حداکثر وزن ۱۲ گرم می باشد، جگوار می باشد. این رقم از گوجه های زیتونی هر چند محتمل بر بیماری فوزاریم هستند اما در مقابل ترک خوردگی مقاومند. خوشه بندی این رقم ها عالی و بلند می باشد که دارای امکان نگهداری در مدت زمان بالا هم هستند.