خرید و فروش بذر گوجه گلخانه ای

خرید و فروش بذر گوجه گلخانه ای مدتی است دارای رونق بیشتر می باشد.
در این مطلب یکی از نمونه بذر های گلخانه ای را معرفی می کنیم.

بذر گوجه فرنگی کاردلن
 این رقم از بذر گوجه فرنگی ها از نمونه های متوسط رس می باشند که دارای وزنی در محدوده ۲۰۰ تا ۲۱۰ گرم می باشد.مشخصه دیگر که در مورد انواع بذر ها می توان بیان کرد این است که در هر خوشه چند میوه داده می شود.از بذر گوجه فرنگی کاردلن می توان در هر خوشه ۶ تا ۷ میوه را داشت.این بذر را می توان تنها در پائیز کشت کرد. عمر میوه هم طولانی می باشد و از نظر انبارمانی بسیار مناسب هستند.