فروش بذر گوجه گلخانه ای

فروش بذر گوجه گلخانه ای را می توان با ارقام مختلف به صورت عمده هم انجام داد.
در این مطلب هم به یکی از گوجه هایی اشاره می کنیم که بذر آن را می توان در گلخانه مورد کشت قرار داد.این نوع از گوجه ها دارای مشخصه های منحصر به فردی هستند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.
بذر گوجه فرنگی والارو
این بذر از ارقامی است که دارای بوته های قوی می باشد و از آن ها می توان به عنوان نمونه های رشد نامحدود نام برد. بذر گوجه های والارو گوجه های با وزن ۱۸۰ گرم تا ۲۰۰ گرم می دهد که به سه نژاد نماتد ریشه دارای مقاومت نسبی می باشد.