فروش انواع بذر گوجه گلخانه ای درجه یک

فروش انواع بذر گوجه گلخانه ای درجه یک  را می توان بر اساس رقم انجام داد.
بذر گوجه هایی که در گلخانه مورد کشت قرار می گیرند را می توان دارای تفاوت هایی با بذر های فضای باز دانست. این نوع از بذر ها سازگاری با فضای گلخانه دارند و در نمونه هایی که در فضای آزاد کشت می شوند کارایی ندارند. نمونه ای از بذر ها را می توان بذر ازمیر دانست که هر چند به نماتد محتمل هستند اما در مقابل در برابر سرما و لکه برگی مقاوم می  باشند و دارای شکل و فرمی گرد و وزن ۱۷۰ تا ۱۹۰ گرم می باشد.