خریدار بذر گوجه فرنگی هیبرید

خریدار بذر گوجه فرنگی و خیار هیبرید رقم های مرغوب را در اختیار خواهد گرفت.
بذر گوجه فرنگی در ارقام هیبرید هم دارای تنوع می باشد.بذر هیبرید GS   12 وارداتی از شرکت سینجنتای هلند را در نظر بگیرید. این بذر را می توان در رقم های زود رس قرار داد.وزن میوه ۱۴۰ گرم تا ۱۶۰ گرم می باشد که از این نظر متوسط می باشد. این بذر میوه هایی می دهد که گرد هستند و دارای سفتی مناسب بوده و ترد می باشند. رنگ قرمز خوش رنگ هم از مشخصه های دیگر این گوجه ها است که هم برای مصارف صنعتی و هم تازه کارایی دارند.