قیمت عمده بذر گوجه فرنگی چری

برای فروش عمده بذر گوجه فرنگی قیمت ها بسیار مناسب خواهد بود به خصوص در مورد بذر چری این مساله به خوبی قابل درک است.
از جمله رقم هایی که در مورد بذر گوجه فرنگی می توان از آن ها برای کشت در گلخانه استفاده کرد،بذر های گیلاسی ،یا چری هستند. این بذر ها هم دارای رقم های مختلف هستند اما به دلیل ریز بودن آنها از مدتی پیش تا کنون برای تولید در حجم انبوه مورد استفاده هستند که می توان کاربرد اصلی آن ها را در رستوران ها کشور و یا برای صادرات معرفی کرد. بذر چری اتم نمونه ای از این بذر ها است. بر خلاف بذر گوجه های فضای باز و حتی انواع گلخانه ای ، گوجه های چری و ریز کشت کمتری دارند. در حالی که اغلب گلخانه ها می توانند نهایتاً تا ۱ تن محصول را برداشت کنند.