عرضه بهترین بذر گوجه فرنگی پلاترو درجه یک

یکی از بهترین انواع بذر گوجه فرنگی را می توان رقم پلاترو دانست که با کیفیت درجه یک عرضه می شود. 
رقم بذر های مختلف می تواند متفاوت باشد. این مسأله در نوع محصولی که به دست می آید بسیار موثر خواهد بود. برای مثال می توان گفت که بذر گوجه پلاترو از انواع رقمی ایندترمینیت است . این بذر گوجه هایی می دهد که در حدود ۱۱۰ گرم وزن دارد. همچنین این بذر ها را می توان در زمستان کشت کرد و از محصولی که می دهند حداکثر استفاده را کرد.مقاومت بذر پلاترو را می توان به برخی از بیماری ها و آفات گوجه فرنگی بسیار بالا معرفی کرد.