فروشگاه انواع بذر گوجه فرنگی گلخانه

در فروشگاه انواع بذر گوجه فرنگی گلخانه می توان رقم های مرغوب را یافت.
هر چند در مورد رنگ گوجه فرنگی قرمزی مد نظر است . اما در برخی موارد می توان این قرمزی را هم متفاوت دانست که به نمونه های قرمز بازار پسند و تیره تقسیم می شوند. بذر گوجه فرنگی که با نام فسا برای کشت گلخانه ای مناسب است دارای قرمزی بازار پسند است که بوته ای قوی دارد و از نظر عملکرد هم خوب محسوب می شود. این بذر میوه گرد و درشت می دهد که برای صادرات هم مناسب خواهد بود.