خرید و فروش بذر گوجه درجه یک

خرید و فروش بذر گوجه درجه یک ،خیار و نیز فلفل دلمه ای در حجم عمده امکان پذیر شده است.
بذر گوجه فرنگی تنوع زیادی دارد. البته این تنوع را در بسیاری از صیفی جات می توان یافت. نمونه ای از بذر ها را می توان بذر گوجه سوپر ۲۲۷۰ دانست که در ادامه مشخصات گیاهی آن را بیان می کنیم.

بذر گوجه سوپر ۲۲۷۰
این بذر از انواع میان رس می باشد که دارای وزنی معادل با ۱۶۰ گرم می باشد.از مشخصه های مهم این گوجه می توان به مقاومت بالا در برابر ورتیسیلیوم  و نیز فوزاریوم معرفی کرد که میوه ای گرد، سفت و درشت می دهد.