قیمت خرید بذر گوجه زیتونی

خرید بذر گوجه فرنگی که در ارقام زیتونی با قیمت مناسب انجام می شود، کشاورزان را به کشت عمده این نوع از صیفی جات راغب کرده است.
نمونه ای از گوجه فرنگی را که تا مدت ها آن را از ارقام زینتی می دانستند، می توان گوجه های زیتونی دانست. این نوع از گوجه ها را می توان در ایران مناسب برای کشت گلخانه ای دانست که مدتی است، بسیاری از کشاورزان و گلخانه داران به تولید آن ها روی آورده اند. بذر های مختلفی را می توان از رقم های زیتونی معرفی کرد که یکی از آن ها پارسوآ می باشد. گوجه های زیتونی می توانند تا ۱۵ گرم هم وزن داشته باشند.