خرید عمده بذر گوجه فرنگی باغی

انواع بذر گوجه فرنگی و صیفی جات  که مناسب کشت فضای باز و باغی می باشد امکان خرید عمده در فروشگاه های کشور را دارند.
در فضای باز می توان به کشت محصولاتی پرداخت که برای بسیاری از کشاورزان مورد توجه می باشند. این صیفی جات شامل گوجه های باغی هم می شود که بذر متفاوت از نمونه های گلخانه ای دارند. بذر گوجه ای که برای کشت باغی مناسب است دارای تنوع می باشد که سوپر چف را می توان با داشتن میوه های ۱۱۰ تا ۱۳۰ گرم برای مناطق گرمسیر مناسب دانست. این گوجه ها نسبتاً زود رس هستند که پس از کشت حدود ۸۰ روز طول می کشد تا به مرحله برداشت برسند.