عرضه بهترین بذر گوجه فرنگی پلاترو

از بهترین رقم های بذر گوجه فرنگی را که در فروشگاه ها می توان عرضه کرد پلاترو می باشد.
رقم های مختلفی برای کشت های گلخانه ای مناسب هستند. در بین آن ها می توان بهترین بذر ها را هم پیدا کرد که بذر گوجه فرنگی پلاترو از نمونه های آن می باشد. این بذر دارای رشد نامحدود است که وزنی معادل با ۱۱۰ گرم است. بذر پلاترو به ورتیسیلیوم،فوزاریوم و نیز ویروس موزائیک مقاومت بالا دارد و از این نظر هم دارای برتری نسبت به نمونه های مشابه می باشد.هر چند این رقم گلخانه ای است اما برای کشت زمستانه مناسب می باشد.