خرید عمده بذر گوجه فرنگی یونی ژن

برای خرید عمده انواع بذر گوجه فرنگی یونی ژن می توان قیمت های مناسب را دریافت کرد.
بذر هایی که در بین کشاورزان با نام یونی ژن شناخته شده هستند ، در حقیقت برای مصارف صنعتی و فراوری هم کارایی دارند. این بذر ها در رقم های مختلف و با کیفیت های متنوع می باشند. به عنوان مثال بذر گوجه سوپر اوربانا را در نظر بگیرید. وزن گوجه های این بذر را می توان ۱۳۰ گرم تا ۱۵۰ گرم معرفی کرد که متوسط به حساب می آیند.این بذر را می توان در بهار و اوایل تابستان کشت کرد و در نتیجه در مناطقی که گرمای زیاد دارند مناسب نیست.