فروشگاه بذر گوجه فرنگی گلخانه ای مرغوب

فروشگاه بذر گوجه فرنگی گلخانه ای مرغوب و هیبرید قیمت های مناسب را عرضه می کند.
در این مطلب به بررسی مشخصات و معرفی گوجه های کجامان می توان پرداخت.

بذر گوجه کجامان
در این بذر بوته دارای فاصله کوتاه در بین گره ها می باشد.همچنین بوته غیر همرس می باشد که برای کشت در اواسط تابستان و پاییز مناسب خواهد بود. این رقم که بسیار زود رس می باشد وزنی بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ گرم دارد و به شکل گرد می باشد.این بذر میوه هایی می دهد که به ویروس و نماتد مقاوم می باشد.