قیمت خرید بذر گوجه گلخانه ای

برای خرید انواع بذر گوجه گلخانه و گیلاسی قیمت مناسب را باید دریافت کرد.
در این مطلب به معرفی دو نمونه از بذر هایی که مناسب برای گلخانه هستند اشاره می کنیم.

بذر گوجه فرنگی یاقوت
این گوجه را می توان در اواخر فصل پائیز کشت کرد که میوه ای با وزن ۱۶۰ گرم تا ۱۸۰ گرم را می دهد.

بذر گوجه
بذری با ۱۵۰ گرم وزن میوه و گرد که مناسب برای کشت در فصل بهار و تابستان می باشد.این بذر به ویروس ها مقاوم می باشد.اما محتمل به نماتد است.