نمایندگی فروش بذر گوجه فرنگی با کیفیت

در نمایندگی فروش انواع بذر گوجه فرنگی با خرید بذر های با کیفیت را خواهید داشت.
نمونه ای از بذر گوجه فرنگی گلخانه ای را می توان ارگون ۱۰۰۲ نامید که دارای میوه هایی است که وزن معادلی ۱۵۰ گرم دارند.تعداد میوه در هر خوشه از این بذر معادل با ۶ تا ۸ عدد می باشد.نکته مهم در مورد این نوع از میوه ها را می توان مقاوم بودن به بیماری های قارچی خاکزی و نیز نماتد دانست که در ارقام مختلف بذر های گوجه فرنگی این مقاومت کمتر خواهد بود.