فروشگاه بذر گوجه فرنگی گلخانه ای

از راه های خرید بذر گوجه گلخانه ای را می توان فروشگاه نهاده ها دانست.
در مطلب به بررسی انواع بذر گوجه فرنگی که مناسب برای کشت در گلخانه می باشد، می پردازیم.

مشخصات گیاهی بذر گوجه فرنگی آمون
بذر آمون میوه هایی می دهد که بوته هایی قوی دارند.میوه و گوجه حاصل از آن هم خوش رنگ و خوش فرم می باشد که بسیار مورد توجه برای خریداران خواهد بود.این بذر را می توان در گلخانه کاشت ، اما برای فضای باز و نیز زمانی که در پاییز و بهار هستید می توان از انتقال نشاء هم استفاده کرد. مقاومت نسبی به نماتد و نیز گرما هم از مشخصه های دیگر می باشد.