خرید انواع بذر گوجه گلخانه ای درجه یک

خرید انواع بذر گوجه گلخانه ای درجه یک را می توان از سایت گوجه ایران دنبال کرد.
برخی از بذر های گوجه فرنگی را می توان در گلخانه کشت کرد که البته قابل برداشت در تمام فصل های سال می باشد.بذر گوجه های گلخانه ای اغلب دارای بوته قوی هستند و در بیشتر موارد از انواع زود رس می باشند. میوه ای که از این نوع از بذر ها می توان در اختیار گرفت، دارای رنگ تیره می باشد. نمونه ای از بذر گوجه های گلخانه ای را می توان کاردلن معرفی کرد که در خوشه های بالا پر محصول است