عرضه آنلاین بذر گوجه گلخانه ای

عرضه آنلاین بذر گوجه گلخانه ای و فضای باز دارای سرعت بالای خرید می باشد.
شرایطی که برای تولید انواع گوجه فرنگی می توان در تمام سال فراهم کرد، شرایط گلخانه ای می باشد. این نوع از رقم های گوجه دارای تنوع بالا هستند که نمونه ای از آن ها را می توان با نام کارناک شناخت. میوه ای که این بذر می دهد، از انواع متوسط می باشد که در برابر بیماری هایی چون ویروس موزائیک بسیار مقاوم می باشد. اما در عوض احتمال ایجاد بیماری هایی هم در آن وجود دارد که با رعایت برخی از نکات این خطرات هم به حداقل می رسد .