فروش بذر گوجه فرنگی گلخانه ای

فروش بذر گوجه فرنگی گلخانه ای و باغی را می توانید از طریق مشاوران ما دنبال کنید.
یکی از بذر هایی که می توان در گلخانه آن ها را کشت کرد، بذر گوجه فرنگی است که با نام شقایق از رقم های زود رس و غیر همرس می باشد. میوه این بذر سفت و گرد می باشد که بر روی هر خوشه از گیاه می توان وزن ۵ تا ۶ میوه را با وزن ۱۵۰ تا ۱۷۰ گرم داشت. این رقم برای کاشتن در تابستان و پائیز مناسب می باشد و در نتیجه در سایر فصل های سال دارای باردهی مطلوب نمی باشد.