بورس عمده بذر گوجه گلخانه ای

در بورس عمده بذر گوجه گلخانه ای می توان انواع بذر گوجه فرنگی را با قیمت مناسب خریداری کرد.
رقم های مختلفی از بذر گوجه فرنگی در بازار وجود دارد که قابل کشت در گلخانه می باشند. این بذر های گوجه فرنگی را می توان دارای مشخصاتی دانست، که به عنوان مثال بذر گوجه هدیه یکی از آن ها می باشد.میوه گوجه این بذر گرد و سفت است و دارای وزنی معادل با ۲۰۰ گرم می باشد.رنگ قرمز خوشرنگی که از این نوع از بذر ها می توان دریافت کرد شاید بسیاری از افراد را به خود جلب کند.