خرید بذر گوجه فرنگی گلخانه ای

خرید بذر گوجه فرنگی گلخانه ای را می توان از ارقام پر طرفدار مد نظر قرار داد.
همان طور که می دانید ارقام بسیار متنوعی را از بذر گوجه فرنگی می توان داشت که در مورد گوجه های گلخانه ای نیز این تنوع وجود دارد. یکی از رقم ها را با نام نیوتن می توان معرفی کرد که از گوجه های با رشد نامحدود هستند. بوته این نوع از گوجه ها را قوی و مقاوم به سرما می توان دانست. بذر گوجه فرنگی نیوتن میوه ای با وزن ۱۸۰ گرم می دهد.میوه این بذر سفت می باشد و می توان شکل گرد را برای آن در نظر گرفت.