خرید و فروش عمده بذر گوجه گلخانه ای

خرید و فروش عمده بذر گوجه فرنگی گلخانه ای این روز ها دارای رونق زیادی شده است.
انواع بذر گوجه فرنگی را که می توان در گلخانه کاشت،دارای مشخصه های گیاهی متفاوت می باشد.گوجه فرنگی والارو را می توان از ارقام دارای رشد نامحدود و نیز بوته قوی دانست.این بذر گوجه ای با وزن ۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم را تولید می کند و می تواند به سه نژاد نماتد ریشه مقاوم باشد. از دیگر مشخصه های این بذر ها را می توان به مقاومت بالا به بیماری های ویروسی و نیز قارچی دانست.