تهیه آنلاین بذر گوجه گلخانه ای

بذر گوجه فرنگی که مناسب برای کشت گلخانه ای می باشد را می توان به صورت آنلاین تهیه کرد.
رقم ها مختلف از بذر گوجه فرنگی را می توان برای تولید در گلخانه ها معرفی کرد. در این میان می توان بذر گوجه کارناک را از نمونه های بارز در نظر گرفت.سایز میوه ای که از این بذر به وجود می آید ، متوسط می باشد. اما از مشخصه های دیگر گیاهی این نوع از بذر ها را می توان مقاومت بالا به ویروس موزائیک دانست. این بذر را هم شرکت بهرویش به بازار عرضه کرده و دارای بار دهی مناسب می باشد.