بورس آنلاین بذر گوجه گلخانه ای

یکی از راه های خرید بذر گوجه فرنگی گلخانه ای را بورس آنلاین این نوع بذر ها می توان در نظر گرفت.
در مورد بذر گوجه فرنگی مناسب باید به نکات مختلف دقت کرد. به عنوان مثال قرار است شما از کاشت خود تا چه اندازه میوه بر داشت کنید. نمونه ای از بذر هایی که مناسب برای کشت در گلخانه هستند،با نام شمشک شناخته می شوند،این بذر ۵ تا ۶ میوه در خوشه می دهد و از کشور ترکیه به ایران وارد می شود.میوه ای خوش طعم و نیز گوشتی را از این بذر می توان انتظار داشت.میوه این بذر دارای کیفیت صادراتی می باشد.