خرید و فروش انواع بذر گوجه گلخانه ای

خرید و فروش انواع بذر گوجه گلخانه ای را می توان این روز ها دارای رونق مناسب دانست.
یکی از بذر های گوجه فرنگی که مناسب برای تولید  گوجه های گلخانه ای می باشند، بذر سولماز است.این بذر بوته ای قوی دارد که می توان آن را در بهار و نیز پائیز کاشت.اما نکته ای که برای این نوع از بذر ها می توان در نظر گرفت این است که به بیماری هایی چون فوزاریوم و نیز ویروس TMV محتمل می باشد.گوجه های گلخانه ای که با این بذر می توان تولید کرد قرمز براق هستند که میوه سفتی هم دارند.