پخش انواع بذر گوجه گلخانه ای

پخش انواع بذر گوجه گلخانه ای که در سراسر کشور می توان آن ها را کشت، آغاز شده است.
در این مطلب به برخی از مشخصات بذر گوجه فیروز می پردازیم.

بذر گوجه فیروز
این بذر از انواع  بذر های تولیدی توسط کشور ترکیه می باشد که البته علاوه بر امکان تولید در گلخانه می توان در فضای باز هم از آن محصول داشت. وزن متوسط این رقم را می توان بین ۱۸۰ گرم تا ۲۱۰در نظر گرفت. از جمله مزیت های دیگر این نوع از بذر ها را می توان امکان تولید و کاشتن در همه فصل ها در نظر گرفت که ویژگی خوبی به حساب می آید.