تهیه عمده بذر گوجه گلخانه ای

تهیه عمده بذر گوجه گلخانه ای و باغی را می توان از سایت گوجه ایران انجام داد.
امروزه بسیاری از بذر هایی که در ایران می توان آن ها را کشت کرد، هم مناسب برای فضای آزاد هستند و هم مناسب برای گلخانه. نمونه این بذر ها را بذر گوجه فیروز می دانند که در ترکیه تولید می شود. این بذر دارای ۵ تا ۶ میوه در هر خوشه است که به نسبت دارای باردهی مناسب می باشد و از انواعی است که دارای بوته قوی می باشد.میوه این بذر هم بزرگ بوده و تا ۲۱۰ گرم وزن را می توان از آن برداشت کرد.میوه این بذر قرمز تیره است.