قیمت انواع بذر گوجه گلخانه ای

قیمت انواع بذر گوجه گلخانه ای در بازار متفاوت با نوع رقم گوجه خواهد بود.
یکی از بذر های گوجه فرنگی که هم می توان در فضای آزاد و هم در گلخانه آن را کاشت، بذر گوجه فیروز می باشد.این بذر، گوجه هایی بوته ای می دهد که دارای بوته ها قوی می باشند.وزن گوجه ۱۸۰ تا ۲۱۰ گرم می باشد.گوجه های گلخانه ای اغلب به رنگ قرمز تیره می باشند.این رقم همچنین از ارقام زود رس می باشند و ۵ تا ۶ میوه را می توان در هر خوشه از این میوه داشت که در هر فصلی می توان آن را کشت کرد.