پخش اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای

پخش اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای را می توان از طریق سایت گوجه ایران دنبال کرد.
گوجه فرنگی گلخانه ای دارای تنوع در رقم می باشد. این نوع از گوجه ها را می توان در هر فصلی کشت کرد. به عنوان مثال بذر گوجه فرنگی کاردلن را در نظر بگیرید. گیاهی که از این بذر تولید می شود دارای محصول بسیار زیاد است که عدم آفتاب سوختگی از دیگر مشخصات آن می باشد. وزن گوجه ای که از این بذر می توان دریافت کرد،۱۸۰ گرم تا ۲۰۰ گرم می باشد. قرمز تیره رنگی است که از این بذر می توان داشت.