خرید انواع بذر گوجه گلخانه ای

انواع بذر گوجه فرنگی گلخانه ای و نیز داربستی را  می توان این روز ها به سادگی خرید.
شاید شما هم دقت کرده باشید ، که بسیاری از گوجه ها که در بازار وجود دارند دارای رنگ قرمز می باشند. اما این رنگ قرمز هم دارای طیف تیرگی و روشنی می باشند. انواع ارقام گوجه های گلخانه ای را می توان دارای رنگ قرمز تیره دانست.  همچنین این گوجه ها بسیار خوش طعم هستند که البته از انواع ارقام گوشتی محسوب می شوند. بذر های وارداتی بسیاری در تولید گوجه ها گلخانه ای کارایی دارند که بذر گوجه ترکیه ای آرسام نمونه ای از آن ها است.