بورس اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای

بورس اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای بسیار پر رونق و نیز با ثبات پیش می رود.
بسیاری از انواع گوجه هایی را که می توان در گلخانه کاشت دارای فرم گرد و اندازه درشت هستند. این نوع از گوجه ها دارای رنگ قرمز براق هستند که بسیار مناسب برای صادرات می باشند. بذر های گوجه فرنگی که برای گلخانه کارایی دارند،در هر خوشه عموماً ۶ تا ۷ میوه را می دهند که هر یک می تواند وزنی معادل با ۱۸۰ گرم تا ۲۲۰ گرم را داشته باشند. نمونه ای از بذر های گوجه های گلخانه ای را می توان بذر گوجه سولماز دانست.