فروشگاه انواع بذر گوجه فرنگی

فروشگاه انواع بذر گوجه فرنگی می تواند راهنمای بزرگی در خرید بذر گوجه به کشاورزان باشد.
هر چند در ایران تمام فصل ها را می توان برای کشت گوجه فرنگی مناسب دانست، اما اگر به این مشخصه در مورد بذر ها دقت نکنید ممکن است تا محصول مناسب را نداشته باشید. برخی از بذر ها هم تنها برای بهار یا پائیز مناسبند که در بین آن ها می توان به بذر سولماز اشاره کرد.
این بذر علاوه بر داشتن میوه هایی با وزن ۲۰۰ تا ۲۲۰ گرم دارای پوش برگی بسیار مناسب می باشد که میانگره کوتاهی هم دارد.رنگ میوه این بذر قرمز براق است.