پخش عمده بذر گوجه گلخانه ای

پخش عمده بذر گوجه گلخانه ای و فضای باز در ایران به سادگی و در حجم بالا انجام می شود.
در مورد بذر گوجه فرنگی گلخانه ای باید به چه نکاتی را در اولویت قرار داد؟ گوجه هایی که در گلخانه تولید می شوند دارایی چه مشخصه هایی می باشند؟
انواع گوجه فرنگی را که بذر آن ها در بازار به سادگی یافت می شود می توان در گلخانه با شرایط کنترل شده کشت کرد. در این حال میوه به وجود آمده دارای کیفیت صادراتی خواهند بود. از سویی رنگ گوجه هم در داشتن بازار بیشتر مد نظر خواهد بود. بذر گوجه های گلخانه ای این نوع از گوجه ها را در رنگ قرمز تیره تولید می کنند.