پخش اینترنتی بذر گوجه فرنگی

بذر گوجه فرنگی را می توان بر اساس تقاضای کشاورزان به صورت اینترنتی پخش کرد.
برخی از انواع گوجه ها را می توان از انواع مناسب برای کشت در فضای باز و نیز گلخانه دانست. رقمی از این نوع از گوجه ها را می توان بذر اروا دانست که در هر فصلی می توان آن را کشت کرد.

مشخصات میوه و گیاه گوجه اروا
بوته این رقم قوی و دارای سازگاری بالا در محیط می باشد.میوه این بذر خوش طعم بوده از انواع گوشتی می باشد. همچنین این رقم بسیار مستحکم و با کیفیت مرغوب است که دارای رنگ قرمز تیره و مناسب برای صادرات می باشد.