خرید آنلاین بذر گوجه گلخانه ای

انواع بذر گوجه فرنگی که از ارقام گلخانه ای می باشند،را به صورت آنلاین هم می توان خرید.
در این مطلب به معرفی بذر گوجه شمشک می پردازیم. 

مشخصات گیاه و میوه
این بذر که از کشور ترکیه به ایران وارد می شود،تنها برای کشت در گلخانه مناسب هستند و می توان آن را در تمام فصل های سال مورد بهره برداری قرار داد.این رقم دارای بوته قوی و از ارقام زود رس هستند. ۵ تا ۶ میوه را می توان در هر خوشه این رقم داشت. در بین انواع گوجه فرنگی گلخانه ای این بذر میوه ای با وزن ۲۱۰ تا ۲۵۰ گرم را دارد که متوسط به حساب می آید.