تولید انواع بذر گوجه گلخانه ای

انواع بذر گوجه فرنگی که می توان در گلخانه آن را کشت کرد،در ایران تولید می شود.
دراین مطلب شما را بذر گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید فسا آشنا می کنیم. 

مشخصات گیاه گوجه فرنگی
یکی از مشخصه هایی که در مورد گوجه ها مطرح است، شکل و رنگ گوجه فرنگی است که در این مورد می توان گوجه فرنگی فسا را دارای شکل گرد و خوش فرم دانست که رنگی قرمز و به اصطلاح بازار پسند دارد. سفتی گوجه هم مشخصه دیگری است که در این رقم سفتی مناسب است.در هر بند از این میوه ۶ تا ۸ میوه دارد.