تهیه اینترنتی بذر گوجه فرنگی

تهیه اینترنتی بذر گوجه فرنگی هم سرعت و سادگی را به همراه دارد.
بذر های گوجه فرنگی که در فضای باز مورد توجه هستند دارای تفاوت هایی با انواع گلخانه ای هستند. بذر گوجه هیبرید فضای باز  را می توان از انواع بسیار مقاوم در برابر بیماری های بسیار خطرناک چون زردی، پیچیدگی برگ گوجه فرنگی دانست. این رقم دارای کیفیت بالا می باشد.همچنین تناسب فراوانی بین رشد، رویش و نیز زایش در این نوع از گوجه ها وجود دارد. از نظر ماندگاری در انبار هم دارای مدت زمان مناسب می باشد.