پخش انواع بذر گوجه فرنگی

پخش انواع بذر گوجه فرنگی در سراسر کشور در حال اجراست که خود یک موفقیت می باشد.
درست است که در ایران به دلیل آب و هوای مختلف می توان گوجه فرنگی را به میزان زیاد تولید کرد. اما برخی از گوجه ها در فصل خاصی تولید می شوند. به عنوان مثال بذر گوجه شمشک را می توان نام برد که البته از انواع وارداتی می باشد و مبدأ آن هم ترکیه می باشد،این گوجه ها در تمام فصول می توانند کشت شوند و البته برای کشت گلخانه ای مناسب هستند.بوته این رقم هم قوی بوده و از انواع زود رس می باشند.