بورس انواع بذر گوجه گلخانه ای

بورس انواع بذر گوجه گلخانه ای انواع بذر های داخلی و خارجی را به کشاورزان معرفی می کند.
رقم های مختلفی از گوجه فرنگی در بازار وجود دارد که هر یک دارای بذر مخصوص به خود می باشند. نمونه ای از بذر های گوجه اروا را که تولید کشور ترکیه می باشد می توان از آن جمله دانست. مشخصات گیاه این نوع از بذر ها را می توان بوته قوی و زود رس و نیز توانایی سازگاری بالا دانست. رنگ گوجه ها اگر چه همگی قرمز هستند اما از نظر تخصصی با هم متفاوت می باشد که این نوع از بذر ها را می توان دارای رنگ قرمز تیره دانست.